Bước 1

  • Tên chương trình: Khảo sát Thương Hiệu Nhà Tuyển Dụng Hấp Dẫn Nhất Với Sinh Viên Việt Nam™ 2024

  • Cảm ơn bạn đã dành thời gian quan tâm đến Khảo sát Thương Hiệu Nhà Tuyển Dụng Hấp Dẫn Nhất Với Sinh Viên Việt Nam™ được thực hiện bởi Anphabe. Với 10 phút tham gia khảo sát, câu trả lời của bạn góp phần vào việc đánh giá sức hấp dẫn của các Thương hiệu Nhà tuyển dụng trên thị trường.

  • Mục đích của khảo sát này:

  • Khảo sát góp phần định hình xu hướng lựa chọn công việc & nghề nghiệp của sinh viên giúp chúng tôi hiểu hơn về các bạn trẻ nhằm xây dựng môi trường làm việc hấp dẫn hơn, đồng thời quyết định kết quả danh sách bảng xếp hạng Thương Hiệu Nhà Tuyển Dụng Hấp Dẫn Nhất Với Sinh Viên Việt Nam™ . Vì thế, vui lòng chọn phương án thể hiện ĐÚNG NHẤT SUY NGHĨ của bạn.

    Thông tin bên dưới để đảm bảo rằng bạn muốn tham gia khảo sát hay không. Việc tham gia khảo sát của bạn là tự nguyện và bạn cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân trong quá trình thực hiện & hoàn thành khảo sát.